Vårt uppdrag är att hjälpa ungdomar framåt. Kundlogin
Vår vision är att alla ungdomar (16 - 20 år) i Västerås ska finnas i studier och/eller arbete. Vårt uppdrag baseras på det kommunala aktivitetsansvaret, KAA som är reglerat i skollagen.

Vi finns också till för dig som är 20-25 år och inte har en gymnasieexamen.

Vi arbetar med coachning och vägledande samtal tillsammans med dig, vad du har för mål och hur du kan nå dem. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete eller annan lämplig sysselsättning. Vi träffas i våra lokaler, på skolan eller annan lämplig plats du önskar.

Boka in ett vägledande samtal för att se vad vi kan göra just för dig.

Välj service

Steg 1

Vägledning

Informationsträffar

Vägledning praktik/sysselsättning (KAA)

 
0,00

Detta vänder sig till dig som är under 20 år och inte studerar på gymnasiet och funderar på att börja praktisera eller hitta annan sysselsättning.

Studievägledning (KAA)

 
0,00

Detta gäller för dig som är under 20 år och inte studerar på gymnasiet men funderar på att påbörja studier.

Kartläggningssamtal för dig mellan 20-25 år

 

Kartläggningssamtal mot studier eller jobb för dig som är 20-25 år som inte har en gymnasieexamen. Om du vet att du vill studera ska du boka tid med studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum http://vasteras.onlinebooq.se

Informationsträff för dig som inte går ett gymnasieprogram (KAA)

 
0,00

Träffen vänder sig till dig som inte går ett gymnasieprogram. Du får information om vad KAA/Arenan kan erbjuda dig.

Informationsträff år 9

 
0,00

Vad händer om ett barn inte går i gymnasieskolan?

Orsaken till att en ungdom inte går i gymnasiet är många och vi vet att det finns stor oro och många frågor kring detta hos ungdomar och vårdnadshavare. För att bemöta dessa frågor bjuder vi in till en informationsträff där vi kommer att informera om olika möjligheter och vad Arenan kan hjälpa till med.

OBS!

Är ni flera som kommer, gör en anmälan för varje person för att vi ska veta antalet platser som behövs.

OBS!

Denna informationsträff är inte avsedd att informera om introduktionsprogrammen, detta ges av studie- och yrkesvägledaren på elevens skola.

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: